Marte Meo

Navigation:

- Hvorfor løber børn på gangene og kravler i vindueskarmene, selvom de ikke må?

- Hvorfor gør børn ikke som vi beder dem om, selvom vi har forklaret og argumenteret?

- Hvordan hjælper vi børn til at blive trygge og glade og til at blive ansvarlige, hjælpsomme voksne mennesker med et godt selvværd?

Bliv barnets positive guide

Lær at forstå barnets intentioner. Lær at være barnets personlige, positive guide, når barnet har svært ved at rumme dine krav. Et samarbejde kræver mindst to parter, men barnet skal lære det fra dig. Samtidig er barnet midt i en rivende udvikling, hvor krop og sanser konstant kræver at blive stimuleret; dette er vigtigt at forstå, for at vide, hvad vi kan forlange af barnet. Lær barnet og dig selv at rumme barnets frustrationer. Når barnet får et nej eller mødes af voksnes krav, kan det ske, at barnet bliver frustreret og at barnet vil give udtryk for dette på mere eller mindre hensigtsmæssige måder. Uanset, hvordan barnet udtrykker sig, er det vigtigt at både du, som den voksne, og barnet kan rumme barnets frustrationer, så situationen ikke ender i en konflikt og så barnet lærer at håndtere sine følelser.

Hvad er Marte Meo?

Marte Meo, som betyder ved egen kraft, er en metode, der interesserer sig for kontakt og samspil mellem mennesker. Formålet er at skabe en anerkendende og udviklingsstøttende kommunikation mellem eksempelvis et barn og en voksen. Marte Meo metoden er en meget konkret og løsningsorienteret metode, hvor vejledningen tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos personerne.
Videoen bruges som arbejdsredskab. Videooptagelse og analyse af samspil i almindelige dagligdags situationer gør det muligt at få øje på barnets,/den unges og den voksnes initiativer, sociale kompetencer m.m. og herfra sætte nye mål for hensigtsmæssig udvikling og samspil - trin for trin.
Marte Meo metoden er udviklet af hollænderen Maria Aarts. Metoden er blevet kendt og udbredt i Danmark siden 1994, og den anvendes i familier, i dagplejen, i daginstitutioner, på døgninstitutioner, på specialinstitutioner, på uddannelsesinstitutioner, på plejehjem og senest er skolen kommet til.

Marte Meo forløb

Har man som forældre eller pædagogisk personale brug for vejledning til det udviklingsstøttende samspil i forbindelse til et specifikt barn, en gruppe af børn eller en specifik pædagogisk udfordring, kan man deltage i et længerevarende Marte Meo forløb.

Et marte meo-forløb begynder med, at I, gerne i samarbejde med mig, formulerer et spørgsmål, som bliver overskriften på hele forløbet.

Et spørgsmål kunne f.x være: Hvordan hjælper jeg barnet med at samarbejde i kravsituationer? Hvordan hjælper jeg barnet til at få bedre kontakt med de andre børn? Eller: Hvordan tilgodeser vi alle børn i en samling?

Derefter kommer jeg til hjemmet eller institutionen og filmer - 10 minutter pr gang - mens den samme voksne hver gang er sammen med barnet/børnene. I kan også vælge at filme selv og derefter overdrage filmen til mig.

Jeg kigger så filmen igennem, hvor jeg ser efter både den voksnes og barnets ressourcer i samspillet Jeg udarbejder et arbejdspunkt til jer, som I får, når vi mødes til en tilbagemelding. For at illustere arbejdspunktet, ser vi klip fra jeres samspil, hvor I faktisk benytter jer af dette punkt og det bliver tydeligt for jer, hvad I skal have fokus på til næste gang.

Efter en uges tid filmer vi igen. Jeg ser filmen igennem og finder et nyt arbejdspunkt, som I får ved den anden tibagemelding. Sådan bliver vi ved: Filme og tilbagemelde med nyt arbejdspunkt indtil I synes, I har fået besvaret jeres spørgsmål. Et forløb har for det meste 5-6 tilbagemeldinger, men det er jer, der bestemmer.

Marte meo.metoden benytter sig af “de gode klip” fra filmene, det vil sige, der hvor samspillet mellem jer og barnet er givtigt for barnet i forhold til jeres spørgsmål. Ved at se de gode ting, man gør og ved at fokusere på ressourcerne i samspillet fremfor manglerne, oplever man en større tillid til sin egen formåen. Samtidig kommer de positive ting til at fylde mere og mere I samspillet.

Pris: 1000 kr pr film og tilbagemelding

Marte meo - Bliv barnets positive guide

Lær at forstå barnets intentioner. Lær at være barnets personlige, positive guide, når barnet har svært ved at rumme dine krav. Et samarbejde kræver mindst to parter, men barnet skal lære det fra dig. Samtidig er barnet midt i en rivende udvikling, hvor krop og sanser konstant kræver at blive stimuleret; dette er vigtigt at forstå, for at vide, hvad vi kan forlange af barnet. Lær barnet og dig selv at rumme barnets frustrationer. Når barnet får et nej eller mødes af voksnes krav, kan det ske, at barnet bliver frustreret og at barnet vil give udtryk for dette på mere eller mindre hensigtsmæssige måder. Uanset, hvordan barnet udtrykker sig, er det vigtigt at både du, som den voksne, og barnet kan rumme barnets frustrationer, så situationen ikke ender i en konflikt og så barnet lærer at håndtere sine følelser. Vi vil med illustrerende filmklip gennemgå de samspilselementer, der er vigtige for at støtte børnene i deres udvikling.

Pris 4500 kr. Varighed 2 timer.